053-7455516

עמית עמנואל ורון | עבודות עפר, קידוחים ופיתוח

קבלן חפירות 

אחד מתפקידיו של קבלן חפירות הוא להתמודד הדרישות הגבוהות הקיימות בתחום של עבודות העפר. כחלק מעבודות פיתוח בפרויקטים אשר כוללות את עבודות החפירה עצמן ופינוי פסולת החפירה לאתרים מוסדרים על פי הנחיותיו של מפקח הפרויקט.

עבודות עפר מחייבות עמידה בתקנים שונים ומסיבה זו חשוב לעבוד מול קבלן מקצועי אשר מכיר את התחום לעומק וכזה שידע לתת מענה בזמן אמת לכל סוגיה שתתעורר בשטח. בנוסף לכללי העבודה שעל הקבלן להכיר, חשוב שתהייה לו הכרות עם תנאי השטח וההתנהגות השונה של כל סוגי הקרקע, כאשר מדובר בסלעים שונים לדוגמה. מכאן קיימת חשיבות לקחת קבלן ותיק ובעל ניסיון אשר יודע להתמודד עם תנאי הקרקע השונים וכמובן שידע להשתמש בכלים מקצועיים לצורך ביצוע העבודה.

עבודות פיתוח ובתוכן גם עבודות העפר והחפירות הן עבודות מורכבות הרבה מעבר למה שאדם שאינו מקצועי יכול לחשוב. אלו עבודות אשר דורשות מבעלי המקצוע העוסקים בהן רמה גבוהה של מקצועיות וניסיון וכמובן באחזקת כלי עבודה מקצועיים בכדי לעמוד בכל הדרישות שעבודות מסוג זה מציבות בפניהם. 

קבלן חפירות | עמית ורון
מהן עבודות פיתוח?

קבלני חפירות וקבלני פיתוח אחראים לביצוע של מגוון עבודות אשר הינן חיוניות באתרים בהם מוקם פרויקט בנייה. חלק מהעבודות המבוצעות הינן עבודות הכנה. עבודות אלו נעשות לצורך הכנת הקרקע והשטח לקראת הבנייה.

במסגרת עבודות אלו מתבצעות פעולות כגון: העברת מערכות התשתית כגון: מערכות המים, הביוב והניקוז, מערכות החשמל כולל עמודי החשמל, מערכות התקשורת  וכד'.
בנוסף לכך במידה וקיימים עצים שיש להעתיק למיקום חדש, פעולה זו תעשה כחלק מעבודות הכנת הקרקע. ישנם אתרי בנייה בהם נדרש אישור מרשות העתיקות לצורך ביצוע עבודת החפירות. באתרים אלו נדרש סקר ארכיאולוגי .

אחד הדברים החשובים בכל הנוגע לביצוע עבודות עפר באתרי הבנייה הוא יישור השטח, כלומר ביצוע עבודות חפירה ולאחר מכן מילוי האתר עם דגש על הקירות התומכים. 

כאמור, לצורך עבודות חפירה יש לפנות לקבלן מקצועי וותיק אשר מכיר את העבודה בתנאי השטח השונים וידע לתת מענה לכל סוגי עבודות החפירה בכל סוגי האתרים.