053-7455516

עמית עמנואל ורון | עבודות עפר, קידוחים ופיתוח

אספקת חומרים

אספקת חומרים למגוון עבודות ולצרכים שונים.

סוגי חומרים:

  • חמרה
  • חול
  • מצע
  • חצץ
  • כורכר
  • קרצוף
  • אבני סלע

אספקת חומרים