053-7455516

עמית עמנואל ורון | עבודות עפר, קידוחים ופיתוח

כיצד מבוצעים קידוחי בורות ספיגה ומדוע יש צורך במומחים לשם כך?

בכל מקום בו מתגוררים אנשים, באופן טבעי, נוצרים ונאגרים תוצרי לוואי של שהותם במקום, אם זו פסולת המושלכת לפחים או ביוב ושפכים שיש צורך לטפל בהם. עד לשנת 1992, קידוחי בורות ספיגה היו הדרך הנפוצה לטיפול בשפכים של בתים או בניינים. אולם, אז, מחמת סיבות איכות הסביבה ומחמת פגיעה במי התהום, נאסרו קידוחי בורות ספיגה באופן כולל והשימוש בהם מותר רק בנסיבות מיוחדות, כמו באזורים בהם אין מערכת ביוב מרכזית, או במקומות בהם נדרשים קידוחי בורות הספיגה שלא לצורך ניקוז הביוב, אלא לצורך אגירת מי הגשמים המיותרים, שעלולים לגרום להצפות. במקומות המותרים לכך, חברות המתמחות בתחום זה, כמו עמית ורון קידוחים עפר ופיתוח, לדוגמה, תוכלנה לספק מענה לצורך.

מדוע נדרשת חברה מתמחה לצורך קידוחי בורות ספיגה?

גם במקומות בהם מותר קידוח בורות הספיגה, אין הכוונה כי איש הישר בעיניו יעשה. נהפוך הוא. במקומות כאלה הקידוח מחייב אישור מיוחד לביצועו, אשר מתקבל לאחר ביקור מהנדס בשטח. מטרת ביקור המהנדס בשטח היא בדיקת טיב הקרקע במקום ובחירת מיקום בור הספיגה במקום בו הנזק שהוא עלול לגרום יהיה מצומצם ככל האפשר. הסטנדרטים וההנחיות לביצוע הקידוח על ידי אנשי המקצוע בשטח נקבעים ומסופקים על ידי המהנדס, וביצוע הקידוח עצמו דורש מומחיות, ציוד מתאים (ידני או מכני) והקפדה על ההוראות וההנחיות שניתנו.

האם כל חברה לביצוע עבודות עפר תתאים לשם כך?

קידוחי בורות ספיגה, כאשר אינם מתוכננים ומונחים על ידי מהנדס המתמחה בתחום או מבוצעים ע"י אנשי מקצוע מהימנים, עלולים להסתיים בנזקים לסביבה (פגיעה בכבלים העוברים באזור), או בעבודה לא יעילה (למשל, בור ספיגה שהדפנות שלו קורסות בעת הקידוח או זמן קצר לאחריו). על מנת להימנע ממצבים כאלה, חברות המתמחות בתחום תבצענה קידוחי בנטונייט (במקרה שמדובר באדמה חולית או באדמה רוויה במים) או קידוחי CFA, בהם משולבים מקדח ספיראלי ויציקת הבור מיד בסיום קידוחו. כאמור, מדובר בעבודה מדויקת המתוכננת לפרטי פרטים, אשר לא כל חברה יודעת לתכנן ולבצע אותה כהלכה.

 

קידוחי בורות ספיגה | עמית ורון

אצירת נוזלים בתהליכים מבוקרים ובטיחותיים לתעשייה מתבצעים בכלי קיבול שנקרא בשפה המקצועיתמאצרות. מאצרות אלו שומרות על הנוזל שלרוב נחשב לנוזל מסוכן מפני זיהום הסביבה וכך גם שומר על סיכונים מיותרים לחיי אדם. קיימים סוגים רבים של מאצרות בהן ניתן לשמר ולרכז חומרים מסוימים – הכל בהתאם לסוג העבודה והשטח.