053-7455516

עמית ורון | עבודות עפר, קידוחים ופיתוח

קבלן חפירות מסביר על דגשי בטיחות וסדר בעבודה

במגוון רחב של עבודות עפר, עבודות פיתוח, שיקום, שיפוץ או חידוש, יגיע בשלב כלשהו קבלן חפירות לאתר. ביקשנו מקבלן מנוסה להסביר על כמה דגשי בטיחות וסדר, הדרושים בעבודות החפירה בשטח. 


קודם כל, עבודה לפי תוכנית


בכל עבודת פיתוח, עבודת עפר או הקמת מבנה, יש צורך בתוכנית מסודרת. אף קבלן חפירות ראוי לשמו לא יגיע עם כלי עבודה כבדים, מחפרון או פטישונים, ציוד חציבה וכדומה, וייגש מיד למלאכה. אי אפשר סתם כך להתחיל לחצוב ללא סדר וללא ארגון. תמיד צריך לדעת מראש מהי תכלית העבודה, מהו שטח החפירה, מהו העומק הרצוי והנדרש. התוכנית צריכה גם להביא בחשבון את אותם מבנים סמוכים, במידה וישנם. יש לנקוט אמצעי זהירות או להקים תמיכות, במידה ומבנים סמוכים עלולים להינזק או לשקוע בעקבות החפירה החדשה. רק לאחר מדידות, הכנות, שרטוטים וכיוצא בזה, ניתן להגיע עם הכלים הכבדים ולהתחיל לחפור. לפעמים נדרשת גם דגימת קרקע, כדי לדעת איזה ציוד יצלח למשימה בצורה האידיאלית. 


קבלן חפירות חייב להכיר את התשתיות בשטח 


קבלני חפירות אינם יכולים להסתפק בתוכנית כללית, טובה ככל שתהיה. עוד לפני החפירה, יש צורך לסקור ולהכיר היטב את התשתיות בשטח. המדובר בעיקר בתשתיות השוכנות מתחת לפני הקרקע. תשתיות שיש להיזהר מפגיעה בהם. כלומר, לפני שחופרים, יש לקבל מהרשויות השונות, כגון חברות הטלפון והחשמל, חברות הגז וכיוצא באלה, מידע לגבי תשתיות שנמצאות בקרקע. כאלה יהיו צנרת של ביוב וצינורות גז, מים, כבלי תקשורת וטלפון וכיוצא בזה. 


חפירות על ידי עובדים מוסמכים ומנוסים בלבד 


משימות החפירה הנדרשות בפיתוח, בסלילת כבישים, בשיקום של מבנים, הקמת מרתפים, בניית יסודות מחייבות ניסיון והקפדה. ביצוע העבודה ייעשה תמיד בפיקוח גורם מוסמך ועל ידי עובדים מוסמכים ומנוסים בלבד. עובדים המכירים את כל סוגי הקרקע, המכשולים השונים, התשתיות והתוכניות. חיפשתם קבלן חפירות לביצוע המשימה ברמת הביצוע הגבוהה ביותר? לרשותכם עמית ורון, חברת קידוחים עפר ופיתוח. ניסיון בכל סוגי העבודות וכל הציוד הנדרש (לרשותכם כוח אדם מיומן ומנוסה).