053-7455516

עמית ורון | עבודות עפר, קידוחים ופיתוח

מהו בור ספיגה ביתי ומדוע יש לבחור חברה מתאימה לצורך קידוחו?

אם מוכר לכם מקרוב המינוח בור ספיגה ביתי, יש להניח כי אתם גרים באחד מהאזורים בהם תשתית ביוב מרכזית איננה קיימת, ולכן, בורות ספיגה מהווים את החלופה למערכת כזו. בורות ספיגה ביתיים הולכים ונעלמים מנוף ארצנו, במיוחד, בשל איכות הסביבה ובשל החשש מזיהום אפשרי למי התהום הזורמים בסמוך להם. יחד עם זאת, במקרים בהם נדרש קידוח של בור ספיגה ביתי או תעשייתי, בדיוק בשל אותן סיבות, יש לבחור בחברה מקצועית המתמחה בכך, כמו עמית ורון קידוחים עפר ופיתוח, למשל, ולא להסתפק בכל חברה העוסקת בביצוע עבודות עפר, לדוגמה.

מהו בור ספיגה ביתי?

תוצרי לוואי של מגורי בני אדם נמצאים בכל מקום בו הם מתגוררים - אשפה, כמו גם שפכים. מאחר ובחלק מהאזורים בארץ אין תשתית ביוב מסודרת ומרכזית, בורות ספיגה ממלאים את מקומה, כשהם אוגרים בתוכם את מי הביוב היוצאים מהבית. רוב המים נספגים בקרקע שמסביב לבור, בעוד השאר, מתרכז בתוך בור הספיגה. לכאורה, נשמע פשוט, אבל, מאחר ובור כזה מיועד לצבור בתוכו כמויות שפכים גדולות, מבלי לקרוס ומבלי לזהם את הסביבה, נדרשות מומחיות ומקצועיות רבה, הן מצד המהנדס המתכנן והן מצידה של החברה המבצעת.

מדוע נדרשת החברה המבצעת להתמחות בקידוח בורות ספיגה?

כל קידוח של בור ספיגה, בין אם ביתי ובין אם הוא תעשייתי, דורש תכנון מקדים, כזה המתחשב בגורמים ובקריטריונים רבים, כמו זווית הקרקע, סוגה, תשתיות העוברות באזור, מי תהום קיימים וכן הלאה. כל תהליך כזה מתחיל בבדיקה מעמיקה ויסודית של השטח, אשר, לאחריה, יפיק המהנדס המתכנן את מסקנותיו, וינחה את הצוות המקצועי הנמצא בשטח בנוגע למיקום בור ספיגה ביתי, עומקו וכד'. קידוח כזה, כאשר הוא לא מבוצע בידי אנשי מקצוע מיומנים, הבוחרים את הציוד המתאים, או שלא פועלים במדויק על פי הנחיות המתכנן, עלול להסב נזק רב לסביבה (פגיעה במי התהום, או, לחילופין, פגיעה בתשתיות חיוניות העוברות בקרקע) וגם ליצור נזקים עצמיים (כדוגמת בורות ספיגה אשר קירותיהם קורסים, בעת הקידוח או לאחריו). לכן חשוב לבחור חברה מנוסה שמתמחה בעבודה מסוג זו.

בור ספיגה ביתי | עמית ורון