053-7455516

עמית ורון | עבודות עפר, קידוחים ופיתוח

אילו הכנות צריך לבצע לפני בניית מרתף

לצורך בניית מרתף יש צורך להצטייד בכלים הנדסיים כדוגמת מחפרונים ודחפורים. כלים מודרניים מסוגלים לחרוץ את הקרקע ולסלק את העפר באופן שיאפשר בניית מרתפים וכן יישום יסודות עבור מבנה מגורים או כל מבנה מסחרי, בית מלון או מוסד ציבורי. אבל לפני שבונים מרתף כזה או אחר, יש לבצע כמה פעולות הכנה חיוניות. מחברת עמית ורון, העוסקת בעבודות עפר, פיתוח וחפירות, מסבירים.  


תוכנית ואישורים לצורך בניית מרתף 


אפשרי כי המרתף ייבנה כחלק ממבנה חדש ויתכן כי יהווה תוספת למבנה שכבר עומד על תילו. בין כך ובין כך, יש להציג לפני עבודות הפיתוח תוכנית בניה מפורטת. יש להציג את התוכנית לצורך אישור לפני התקדמות. רק לאחר קבלת היתר או אישורים כחוק, ניתן להזמין את עבודות החפירה, היציקה וכל היתר. 


זיהוי סוג הקרקע 


מכיוון שתמיד, בניית מרתף תכלול פעולת חפירה משמעותית, ראוי לבצע מדידה וגם לזהות היטב את סוג הקרקע. מקובל ליטול מעין שכבה עמוקה מכמה נקודות בקרקע המיועדת לחפירה. כך ניתן לאבחן את סוג האדמה, את רמת הדחיסות, הימצאות של שכבת סלעים או אבנים. בזכות הזיהוי ניתן לדעת אילו כלים ואמצעים ידרשו לצורך ביצוע החפירה. 


הזמנת מומחה איטום 


ראוי לציין כי בבניית מרתפים יש להביא בחשבון את רמות הלחות בקרקע ואת סיכויי ההצפה. מומחי איטום יכולים לדאוג לכך כי המרתף יהיה אטום לחלוטין, הן למי תהום והן להצפות עונתיות. וויתור על שלב זה עלול לגרום לבעיות של עובש, התפוררות ונזקים אף לבטון ותשתית הברזל. 


תכנון אופי המרתף לפי מטרות 


מרתף עשוי לשמש לכל מיני תכליות. עוד לפני הבניה עצמה ולפעמים כחלק מאישור הפרויקט, יש להחליט למה ישמש המרתף. בניית מרתף יכולה לשמש ליצירת מקלט אטום או חדר ביטחון כגון ממ"ד. מרתפים יכולים לשמש גם בתור חדרי מגורים, אם הם כוללים אוורור נאות, תאורה ויתר תנאים חיוניים. מרתפים יכולים לשמש גם כחללי אחסנה, מקומות אחסון למוצרים רגישים (למשל יין) ועוד. לאחר שהמרתף מתוכנן היטב, בליווי אדריכלי ו/או הנדסי, יגיעו הכלים הכבדים לצורך ביצוע עבודות החפירה והפיתוח. 

בניית מרתף